Energietransitie

Zonneparken: van beleid tot selectie

Gemeente West Maas en Waal

 

De gemeente West Maas en Waal vindt het realiseren van duurzame energie in haar gemeente belangrijk. Daarom heeft zij 20 hectare voor het opwekken van grootschalige zonne-energie ingebracht in de RES 1.0 van Regio Rivierenland. Avalon begeleidde de gemeente bij het vertalen van haar lokale inbreng in een beleidsvisie en bij het selectieproces voor de zonneparken.

Onze aanpak

Voorafgaand aan de beleidsvisie hebben we in de West Maas en Waalse samenleving opgehaald hoe inwoners denken over grootschalige energie opwekking. Met de oogst van de enquête - waaraan 487 inwoners deelnamen - en de landschappelijke analyse van Buro Waalbrug hebben we met de gemeenteraad de kaders bepaald en de beleidsvisie opgesteld. Deze beleidsvisie, met een lijst van wensen, ideeën en richtingen hebben we vervolgens verder gedefinieerd. In de selectieleidraad is het beleid tot uitvoering gebracht.

In deze selectieleidraad hebben we een helder kader en een zorgvuldige procedure voor de toetsing en beoordeling van initiatiefplannen uitgewerkt. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om rekening te houden met veel verschillende belangen in de gemeente: van inwoners, agrariërs en bedrijven. Maar ook met waarden zoals natuur en landschap, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter van het gebied. Ook geeft het initiatiefnemers een helder beeld voor het opstellen van een kwalitatief hoogwaardig plan. We hebben een beoordelingscommissie samengesteld en dertien initiatiefplannen op kwaliteit beoordeeld. Drie initiatiefplannen zijn geselecteerd; deze doorlopen op dit moment een uitgebreide omgevingsprocedure.

We vertellen je graag
meer over dit project

Sjef Michels

Eigenaar | Senior adviseur energie- en grondstoffentransitie

Sjef Michels

Sjef verbindt mensen en lost snel problemen op​.

  • is een creatieve denker met oog voor grote lijnen
  • pioniert graag en zoekt naar praktische oplossingen​
  • is sterk in het begrijpelijk maken van complexe vraagstukken
  • geeft ruimte, is creatief en snel​
  • werkt op basis van gevoel & vertrouwen
e-mail:  sjef@avalonadvies.nl

Simone van Santen de Hoog

Adviseur energietransitie

Simone van Santen de Hoog

Simone is een praktische doorzetter die gaat waar ze voor staat.

  • ziet het grote plaatje, legt verbanden
  • komt tot de kern
  • verbindt belangen vanuit een maatschappelijk doel
  • haalt veel energie uit begeleidende en uitvoerende rollen
  • is geïnteresseerd en betrokken, altijd gericht op het beste resultaat
e-mail:  simone@avalonadvies.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons

Bekijk het hele team