Grondstoffentransitie

Uitvoeringsplan Grondstoffen

Gemeente Bunnik

 

Avalon schreef voor de gemeente Bunnik het Uitvoeringsplan Grondstoffen voor 2024 tot en met 2027. Dit plan is de lokale uitwerking van de regionale visie ‘Meer grip op grondstoffen’. Hierin hebben de zes RMN-gemeenten hun streven naar een afvalvrije samenleving in 2050 vastgelegd.

In het Uitvoeringsplan beschrijven we de route waarmee de gemeente de hoeveelheid restafval verder wil verminderen en de afvalscheiding wil stimuleren. 

Na een analyse van de mogelijke scenario's en een verkenning met het gemeentebestuur stelden we een gefaseerde aanpak voor met een aantal momenten voor de bestuurlijke besluitvorming. Het maatregelenpakket is een samenhangend geheel, dat positieve impact moet maken op het afvalscheidingsgedrag van inwoners. In het Uitvoeringsplan staan 20 acties: van veranderingen in het inzamelen van restafval & grondstoffen en de bijbehorende ondersteunende maatregelen tot voorlichting & educatie, toezicht & handhaving, afvalpreventie & producthergebruik en regie. 

Inwoners betrekken

Het plan is mede gebaseerd op de aandachtspunten en wensen die inwoners ons hebben meegegeven. Deze hebben we geïnventariseerd in straatgesprekken en via een (online) enquete.

We vertellen je graag
meer over dit project

Inez van Kronenberg

Adviseur grondstoffentransitie

Inez van Kronenberg

Inez kent het gemeentelijk perspectief en begrijpt bestuurlijke processen.

  • is gericht op samenwerking om resultaten te bereiken
  • boetseert ideeën/meningen tot gedragen plan
  • maakt complexe onderwerpen begrijpelijk en concreet
  • werkt graag planmatig met ruimte voor flexibiliteit
  • houdt overzicht en biedt structuur
e-mail:  inez@avalonadvies.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons

Bekijk het hele team