Grondstoffentransitie

Scenarioanalyse afvalinzameling

Gemeente Rhenen

 

De gemeente Rhenen wilde weten welk inzamelsysteem het meest geschikt is om het restafval verder terug te brengen naar 30 kg per inwoner. Ook wilde de gemeente de mogelijkheden onderzoeken om het (eigen) afvalbrengstation te verbeteren en daarmee bij te dragen aan circulariteit. Avalon bracht de mogelijkheden in beeld om de hoeveelheid grof en fijn restafval verder te verminderen.

 

Onze aanpak

Als basis voor de besluitvorming over de volgende fase in het grondstoffenbeleid stelde Avalon een scenarioanalyse op voor de afvalinzameling en het afvalbrengstation. Onze aanpak bestond uit deze stappen:

 1. Startoverleg om definitieve uitgangspunten te bepalen
 2. Opstellen informatiebehoefte
 3. Verzamelen relevante gevens: afvalhoeeelheden, operationeel, financieel en contractueel 
 4. Uitwerken concept scenario-analyse 
 5. Overleggen met betrokken medewerkers en bestuurder
 6. Uitwerken definitieve scenario-analyse
 7. Presentatie aan raadscomissie

We analyseerden de effecten op de afvaldriehoek (milieu, service en kosten) van vijf scenario's voor de afvalinzameling en drie scenario's voor het afvalbrengstation. Daarbij hadden we een oplettend oog voor het inpassen van de gewijzigde hoeveelheden afval en grondstoffen in de inzamelroutes.

Voor het afvalbrengstation werkten we weer samen met expert Jan van Dijk van Giraf Results.

 

We vertellen je graag
meer over dit project

Sjef Michels

Eigenaar | Senior adviseur energie- en grondstoffentransitie

Sjef Michels

Sjef verbindt mensen en lost snel problemen op​.

 • is een creatieve denker met oog voor grote lijnen
 • pioniert graag en zoekt naar praktische oplossingen​
 • is sterk in het begrijpelijk maken van complexe vraagstukken
 • geeft ruimte, is creatief en snel​
 • werkt op basis van gevoel & vertrouwen
e-mail:  sjef@avalonadvies.nl

Inez van Kronenberg

Adviseur grondstoffentransitie

Inez van Kronenberg

Inez kent het gemeentelijk perspectief en begrijpt bestuurlijke processen.

 • is gericht op samenwerking om resultaten te bereiken
 • boetseert ideeën/meningen tot gedragen plan
 • maakt complexe onderwerpen begrijpelijk en concreet
 • werkt graag planmatig met ruimte voor flexibiliteit
 • houdt overzicht en biedt structuur
e-mail:  inez@avalonadvies.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons

Bekijk het hele team