Bewoners informeren en betrekken is onmisbaar

Verandering slaagt alleen als bewoners mee (willen) doen

Het betrekken en (blijven) informeren van bewoners is onmisbaar in de energie- en grondstoffentransitie. De transities draaien niet alleen om het aanpassen van de techniek. Het gedrag van mensen bepaalt ook of de verandering slaagt.

Avalon vindt het belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. In contact met de mensen zelf, komen wij tot de kern van wat er leeft bij mensen. In onze aanpak sluiten we hier op aan.

Op deze projecten
zijn we trots

Een duurzame energievoorziening in de toekomst

Voor wie werken we?