Een duurzame energievoorziening in de toekomst

De energietransitie doen we samen

Als maatschappij werken we hard aan de overstap van fossiele naar duurzame energiebronnen. Een complexe opgave, waar iedereen mee te maken krijgt.

Dit gaat iedereen aan: van bedrijf tot bewoner, van vereniging tot industrie. Lokale overheden hebben een leidende rol in deze transitie. Avalon ondersteunt hierbij op alle niveaus: van strategisch en onderzoekend tot uitvoerend. Altijd met een integrale blik.

Op deze projecten
zijn we trots

Op naar een samenleving zonder afval

Voor wie werken we?