Communicatie & Participatie

Sociaal maatschappelijke speelveldanalyse

Gemeente Druten

 

In de Transitievisie Warmte van de gemeente Druten is het pad geschetst voor aardgasvrije verwarming in 2050. Voor Druten-Noord verkent de gemeente de mogelijkheden om vóór 2030 de eerste stappen te zetten. Als voorbereiding op het Wijkuitvoeringsplan analyseerde Avalon het speelveld.

 

Onze aanpak

We brachten naast de technische en demografische kenmerken ook de sociaal maatschappelijke context in beeld. Voor een succesvolle participatie moet vooraf duidelijk zijn met welke doelgroepen we te maken hebben. Het is essentieel om op wijkniveau te weten:
- Welke belangen zijn er?
- Welke partijen moeten betrokken worden bij de warmtetransitie?
- Waar zitten de uitdagingen?
- Waar is de kennis en energie in de wijk aanwezig?

Wijkpaspoort

In gesprekken met stakeholders en bewoners hebben we inzichtelijk gekregen wat hen drijft en wat hun talenten en vaardigheden zijn. Daaruit bleek dat bewoners oprechte betrokkenheid en regie vanuit de gemeente verwachten. Zij willen de kans krijgen om actief en tijdig mee te denken.
Met deze informatie stelde Avalon een wijkpaspoort op en voegde daar de fysieke en sociale parameters aan toe.

Fysieke parameters

Sociaal maatschappelijke speelveldanalyse

We vertellen je graag
meer over dit project

Sjef Michels

Eigenaar | Senior adviseur energie- en grondstoffentransitie

Sjef Michels

Sjef verbindt mensen en lost snel problemen op​.

  • is een creatieve denker met oog voor grote lijnen
  • pioniert graag en zoekt naar praktische oplossingen​
  • is sterk in het begrijpelijk maken van complexe vraagstukken
  • geeft ruimte, is creatief en snel​
  • werkt op basis van gevoel & vertrouwen
e-mail:  sjef@avalonadvies.nl

Bonnie Teunissen

Adviseur community development

Bonnie Teunissen

Bonnie werkt bottom up en is de schakel tussen inwoner en gemeente​.

  • verbindt enthousiasme in een wijk met energietransitie en circulariteit
  • stimuleert inwoners om zelf aan de slag te gaan​
  • creëert informele ontmoetingen op een creatieve manier
  • heeft een open houding, is toegankelijk & luistert écht
e-mail:  bonnie@avalonadvies.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons

Bekijk het hele team