Grondstoffentransitie

VANG-beleid

Gemeente Oude IJsselstreek

 

Al jaren werkt Avalon met de gemeente Oude IJsselstreek aan het verbeteren van de scheiding tussen afval en grondstoffen. Een mijlpaal vormt het opstellen en implementeren van het VANG-beleid 2022-2030. ‘VANG’ staat voor Van Afval Naar Grondstof. Belangrijkste onderdeel is de invoering van het tarief voor restafval (diftar).

 

Onze aanpak

Avalon begeleidde in 2017 het invoeren van minicontainers voor PBD en oud papier/karton en vanaf 2021 zijn we nauw betrokken bij het nieuwe VANG-beleid.

Opstellen nieuw beleid

Zo hebben we het bestuurlijk proces en de inwonersparticipatie begeleid. In een werksessie gaf de gemeenteraad richting aan de ambities en uitgangspunten van het nieuwe beleid. Deze zijn vastgelegd in een ambitiedocument met duidelijke kaders voor de uitwerking. Daarna volgde een inwonersconsultatie in drie delen: meedenksessies, een online onderzoek en straatgesprekken. Met de input van bewoners en het bestuur zijn scenario’s uitgewerkt en is het beleidsplan geschreven. Mede dankzij dit voortraject stelde de gemeenteraad het VANG-beleid in september 2022 soepel vast.

Implementatie

Tot medio 2024 waren wij verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe beleid. Het ging onder meer om het invoeren van een tarief voor restafval (diftar), de voorlichting, het verbeteren van de dienstverlening voor enkele materiaalstromen, het invoeren van gescheiden inzameling van gft+e voor bewoners van de gestapelde bouw, het verbod op ongevraagde ongeadresseerde reclame (de Ja brievenbussticker) en het stimuleren van het gebruik van wasbare luiers. Ook dit deden we samen met het bestuur, medewerkers, uitvoeringspartners van de gemeente en de bewoners.

 

 

We vertellen je graag
meer over dit project

Sjef Michels

Eigenaar | Senior adviseur energie- en grondstoffentransitie

Sjef Michels

Sjef verbindt mensen en lost snel problemen op​.

  • is een creatieve denker met oog voor grote lijnen
  • pioniert graag en zoekt naar praktische oplossingen​
  • is sterk in het begrijpelijk maken van complexe vraagstukken
  • geeft ruimte, is creatief en snel​
  • werkt op basis van gevoel & vertrouwen
e-mail:  sjef@avalonadvies.nl

Inez van Kronenberg

Adviseur grondstoffentransitie

Inez van Kronenberg

Inez kent het gemeentelijk perspectief en begrijpt bestuurlijke processen.

  • is gericht op samenwerking om resultaten te bereiken
  • boetseert ideeën/meningen tot gedragen plan
  • maakt complexe onderwerpen begrijpelijk en concreet
  • werkt graag planmatig met ruimte voor flexibiliteit
  • houdt overzicht en biedt structuur
e-mail:  inez@avalonadvies.nl

Wil je meer weten?
Bel of mail ons

Bekijk het hele team