Zonnepanelenproject (2019-2022)

Voor de gemeente Heumen verzorgt Avalon Advies de administratieve afhandeling en de BTW-teruggave in het kader van het zonnepanelenproject. De overeenkomsten en facturen worden inhoudelijk getoetst en in samenwerking met FAD uit Doetinchem verzorgen we de BTW-teruggave voor de bewoners ten aanzien van de aanschaf van de zonnepanelen.

Toekomstbestendig Wonen Lening (2019-heden)

Voor de gemeente Beuningen  verzorgt Avalon Advies de administratieve afhandeling van de Toekomstbestendig Wonen Lening. De aanvragen van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden inhoudelijk getoetst en de benodigde beschikkingen (toewijzing en/of afwijzing) worden opgesteld.

Afkoppelen regenwater en vergroenen tuinen (2018-heden)

Voor de gemeente Veendendaal verzorgt Avalon Advies de administratieve afhandeling van de regeling "Afkoppelen regenwater en vergroenen tuinen". De aanvragen van particulieren worden in samenwerking met de afkoppelcoaches inhoudelijk getoetst en de benodige beschikkingen (toewijzing en/of afwijzing) worden opgesteld.

Duurzaamheidslening (2017-heden)

Voor de gemeenten Beuningen, Heumen en West Maass en Waal verzorgt Avalon Advies de administratieve afhandeling van de duurzaamheidslening. De aanvragen van particulieren, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden inhoudelijk getoetst en de benodigde beschikkingen (toewijzing en/of afwijzing) worden opgesteld.

Subsidie Woningisolatie (2010-2016)

Voor 13 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen voert Avalon Advies de gehele administratieve afhandeling rondom de subsidieregeling voor woningisolatie uit. Avalon Advies neemt hierbij alle taken van gemeenten uit handen: registreren,  beoordelen en toekennen of afwijzen van de subsidieaanvraag en de correspondentie met de aanvrager. Gemeenten besparen hiermee aanzienlijk op de kosten voor subsidietrajecten. Avalon Advies wordt hierbij echt gezien als ‘verlengstuk van de organisatie’. 

We nemen hierbij de gemeenten, als dat gewenst is, het volledige traject uit handen. Subsidieaanvragen en uitkeringsverzoeken worden bij de backoffice van Avalon Advies ingediend en vervolgens in een speciaal hiervoor ontwikkelde database verwerkt. De beschikkingen worden direct van de database gegenereerd en digitaal of per post naar de betreffende gemeenten en/of de subsidieaanvrager toegestuurd. Ook worden periodieke rapportages en verantwoordingen opgesteld. Het enige dat de gemeente nog rest is het overmaken van het toegekende subsidiebedrag naar de aanvrager!

Subsidie Micro-WKK (2015)

Deze provinciale subsidieregeling is door Avalon Advies in zijn geheel verzorgd; van de ontwikkeling van een website, de frontoffice waar geïnteresseerden terecht konden voor vragen, tot de backoffice voor de afhandeling van aanvragen en betalingen en de promotie van de subsidieregeling binnen de Provincie Gelderland. Bij dit laatste is de doelgroep via verschillende media benaderd en zijn verspreid over de Provincie Gelderland informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

snel contact

Contact met Avalon