FoodBattle Venray 

Er was grote interesse in onze opzet en ervaringen met de FoodBattle campagne in gemeente Venray. Er zijn twee artikelen verschenen op de website van VANG-HHA, één aan de start van het project en één aan het eind. U kunt de artikelen hier lezen:

Gemeente Venray gaat de strijd tegen voedselverspilling aan

Gemeente Venray gaat eind 2015 met haar inwoners de strijd aan tegen voedselverspilling. Simone van Santen de Hoog, campagneleider FoodBattle, is al volop voorbereidingen aan het treffen. Wat komt er allemaal bij kijken? Wij vroegen het Simone.

Hoe kwamen jullie op het idee de FoodBattle in de gemeente Venray te organiseren?

In het kader van haar afvalbeleidsprogramma zet de Gemeente Venray de nodige stappen om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage te verhogen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het voorkómen van het ontstaan van afval. Om hier invulling aan te geven zetten we onder meer in op het terugdringen van vermijdbare voedselverspilling door middel van een bewustwordingscampagne. Omdat we niet alleen over dit thema willen praten maar ook willen doen, is het idee ontstaan om met zo veel mogelijk inwoners de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling door het organiseren van de FoodBattle. De gemeenteraad van Venray is zeer enthousiast over de eerdere FoodBattles, de CDA-Vrouwen hebben in 2014 meegedaan. Het mooie van de FoodBattle is dat je op een positieve manier bewust wordt van je wat eigenlijk weggooit. Dankzij de tips die deelnemers tijdens de FoodBattle krijgen wordt slim kopen, koken en bewaren steeds makkelijker. We vragen de inwoners ook om, als er nog iets weggegooid moet worden, dat in de juiste container te doen. Op die manier ontstaat er niet alleen minder afval maar levert het de inwoners ook nog een directe besparing op: gemiddeld gooien huishoudens jaarlijks méér dan €300 aan voedsel weg!

Wat komt er tot nu toe allemaal kijken bij de organisatie van de FoodBattle?

Natuurlijk hebben we eerst een plan ontwikkeld. Intern zijn zaken afgestemd en op dit moment zijn we met verschillende partijen uit de Venrayse samenleving contact aan het leggen en bekijken hoe we het thema samen op een aansprekende manier onder de aandacht kunnen brengen. Tot nu toe zijn de reactie overwegend zeer enthousiast! Met name een aantal lokale supermarkten hebben de campagne omarmd en willen samen met ons aan de slag.

Wat zijn jullie verwachtingen?

Door in de media aandacht te besteden aan het thema, samen te werken met lokale supermarkten en de FoodBattle te organiseren hopen we de dialoog rondom voedselverspilling in de gemeente op gang te brengen. Venray kent veel enthousiaste en betrokken inwoners. Het zou fantastisch zijn als een groot aantal van hen bereid is om zijn of haar weggooigedrag eens goed onder de loep te nemen. Wij proberen het de inwoners met verschillende tips, trucs en praktische handvatten zo makkelijk mogelijk te maken om zo min mogelijk te verspillen. Bij eerdere FoodBattles is een besparing gerealiseerd van 20% minder verspilling. Natuurlijk zijn behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst, maar daar zetten we wel op in!

Venray gooit met actie 12% minder voedsel weg

Een campagne tegen voedselverspilling van gemeente Venray heeft eind 2015 geleid tot 12% minder voedselverspilling. De actie van drie weken past in de ambitie van de gemeente om restafval te verminderen. “Met een relatief kleine inspanning kun je al veel bereiken.” In november 2015 startten 100 inwoners van Venray de zogenaamde FoodBattle. Drie weken lang hield men bij hoeveel eten er werd weggegooid. Campagneleider FoodBattle Simone van Santen de Hoog maakt de balans op.

Werving en tips

Van Santen de Hoog: “Om deelnemers te werven zijn we samen met een aantal supermarkten opgetrokken. We hebben gebruik gemaakt van winkeldemonstraties die normaal worden ingezet om bepaalde producten onder de aandacht te brengen. De medewerkers hebben een introductietraining voor de FoodBattle gehad, waarbij ze geïnformeerd werden over het doel en de uitvoering van de FoodBattle om zo hun klanten goed te kunnen informeren.”

Deze manier van één op één werving bleek succesvol: in eerste instantie gaven 250 mensen aan dat ze mee wilden doen aan de FoodBattle. Van deze groep heeft ongeveer de helft de vragenlijst bij de start daadwerkelijk ingevuld en is begonnen aan de FoodBattle. Van deze groep hebben uiteindelijk 50 mensen de gehele periode van drie weken bijgehouden hoeveel voedsel zij weggooien. Tijdens de FoodBattle ontvingen de deelnemers verschillende tips. Via de site van de gemeente Venray werden ook FoodBattle-tips gegeven die de deelnemers konden gebruiken om hun gedrag aan te passen en de voedselverspilling omlaag te brengen. 

Meer bewustwording

De reductie van 12% na 3 weken komt neer op 3811 kilo minder restafval. Een mooi resultaat, vindt Van Santen de Hoog, al ligt het wel onder het resultaat van 20% uit de voorgaande FoodBattles. “De reductie geeft in elk geval aan dat met een relatief kleine inspanning het mogelijk is om inwoners bewust te maken van hun eigen koop-, kook- en bewaargedrag van voedsel gedrag en de invloed die dat heeft op de hoeveelheid restafval.”

Meer weten over de mogelijkheden van een FoodBattle campagne?

Neem contact op met Simone via simone@avalonadvies.nl 

snel contact

Contact met Avalon