Duurzaam Denken

Avalon Advies is in 2002 opgericht en werkt sindsdien met een vaste kern en flexibele schil van diverse specialisten aan haar dienstverlening. Naast advisering en begeleiding van grondstoffentrajecten (circulaire economie) wordt Avalon Advies veel ingezet voor (de begeleiding van) klimaat- en energietrajecten (energie- en warmtetransitie). Duurzaam omgaan met onze ‘resources’ wordt steeds belangrijker. Hierbij hanteren wij het People Planet Progress principe.

Dit geldt niet alleen bij de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, waar afvalstromen tegenwoordig worden gezien als grondstoffen voor de toekomst, maar ook bij de energiehuishouding van huishoudens, scholen en organisaties. Het nemen van de juiste energiebesparende maatregelen en het stimuleren van energiebesparend gedrag vormen hierbij de belangrijke elementen.

We hanteren een praktische aanpak, waarbij het voor ons belangrijk is onze klanten zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. De regie blijft bij onze opdrachtgevers (desgewenst kunnen wij hieraan ook invulling geven); wij dragen zorg voor de projectbegeleiding, uitvoering, implementatie en evaluatie. Het ontzorgen van overheids- en onderwijsinstellingen is onze kern waarbij we op zoek gaan naar het leggen van de juiste verbindingen, het creëren van draagvlak en het implementeren van praktische en werkbare oplossingen.

snel contact

Contact met Avalon