In samenwerking met Energy Indeed begeleiden we scholen (primair en voortgezet onderwijs) bij de realisatie van duurzame energie. We verzorgen dit traject van haalbaarheidsonderzoek tot realisatie.

Inkoop en realisatie zonnestroomsystemen stichting Carmelcollege

Voor de stichting Carmelcollege begeleiden we de openbare aanbesteding voor 37 locaties met SDE+ subsidie. Daarnaast hebben we een startnotitie opgesteld voor de financieringskeuze, stellen we een communicatieplan op (interne en externe communicatie) en begeleiden we de locaties bij de realisatie van de zonnestroomsystemen (Project Start Up, beoordelen documenten en begeleiding implementatie~). De totale omvang bedraagt circa 35.000 zonnepanelen.

Inkoop en realisatie zonnestroomsystemen vereniging OMO

Voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs begeleiden we de openbare aanbesteding voor 31 locaties met SDE+ subsidie (raamovereenomst met drie partijen). Daarnaast verzorgen wij het inkooptraject per locatie (offerteaanvraag, schouw en beoordelen offertes), inclusief de begeleiding van de locaties bij de realisatie van de zonnestroomsystemen (Project Start Up, beoordeling documenten en begeleiding implementatie). De totale omvang bedraagt circa 25.000 zonnepanelen.

Haalbaarheidsonderzoek zonnestroomsystemen gemeente Rheden

In opdracht van de gemeente Rheden wordt bij 10 scholen (primair en voortgezet onderwijs) de haalbaarheid voor de realisatie van een zonnestroomsysteem onderzocht. Op basis van de resultaten wordt in overleg met de betrokken onderwijsinstelling en de gemeente Rheden het vervolg bekeken (gezamenlijke inkoop, realisatie en oplevering van de zonnestroomsystemen).

Realisatie zonnestroomsystemen Stichting Sint Josephscholen

Voor de Stichting Sint Josephscholen in Nijmegen hebben we de inkoop van circa 1.200 zonnepanelen op 11 basischolen begeleidt. De werkzaamheden bestonden uit het opstellen van het aanbestedingsdocument, het selecteren van de leveranciers en adviseren over de gunning van de opdracht. Daarnaast hebben we de Stichting Sint Josephscholen geadviseerd tijdens de realisatie van de zonnestroomsystemen.

snel contact

Contact met Avalon