Energietransitie

Als samenleving staan we voor grote uitdagingen om onze leefomgeving te verduurzamen. Een van deze uitdagingen is de energietransitie, waarbij we met complese vragen worden geconfronteerd. Hoe en waar wekken we voldoende duurzame energie op? Hoe betrekken we de samenleving en de fysieke leefomgeving hierbij? Kan het netwerk dit nog wel aan en hoe zorgen we dat andere ontwikkelingen (woningbouw en bedrijfsontwikkeling) ook hun plek hierin vinden? Wat is de relatie met de warmtetransitie? Is de toekomstige en huidige energievoorziening nog wel betaalbaar?

Bij deze en andere vragen ondersteunen we momenteel onze opdrachtgevers, vanuit onze eigen kennis & ervaring en samen met onze partners. Je zou dat "eerste hulp bij de energietransitie" kunnen noemen. Van beleid en strategie (warmtetransitie en RES), duurzame mobiliteit, netwerkcongestie en opwek van grootschalige energie tot het betrekken van bewoners en belanghebbende door middel van communicatie en participatie (community developoment). En van het ondersteunen van bewoners bij het verduurzamen van hun woning tot de aanpak van energiearmoede.

Bij onze opdrachtgevers zijn we onder andere betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES, inclusief planMER), grootschalige zon en wind (voorbereiding, selectieprocedure en begeleiding realisatie), duurzame mobiliteit (deelautotrajecten, laadvoorzieningen en bedrijfsvervoersplan), aanpak van energiearmoede (opstellen plan van aanpak en begeleiden uitvoering), netcongestie (wat betekend dit en hoe pakken we dit aan) en de verduurzaming bij bedrijven.

Deze werkzaamheden voeren we uit op projectbasis maar uiteraard ook op basis van detachering.

snel contact

Contact met Avalon