Avalon Advies begeleidt uiteenlopende duurzaamheidscampagnes en beleids- en besparingstrajecten voor zowel gemeenten als het bedrijfsleven. 

Energieloket gemeente Lingewaard (2017-heden)

Voor de gemeente Lingewaard verzorgen we in samenwerking met de Cooperatie Lingewaard Energie het Energieloket. Naar het fysieke energieloket verzorgen we vanuit Avalon Advies de back-office, de registratie in het KlantVolgSysteem, de communicatie via de lokale kranten en social media en ondersteunen we bewonersinitiatieven. De afgelopen jaren hebben we vanuit het Energieloket Lingewaard in opdracht van de gemeente Lingewaard tevens de RRE en RREW regeling uitgevoerd. Hierbij hebben we gekozen voor een brede aanpak om op zoveel mogelijk manieren bewoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning (maatwerkadvies, warmtewandelingen, mobiel energieloket, bespaarpakketten, opleiden energiecoaches, bewustwordingscampagne en de aanpak van energiearmoede).

FoodBattle

In het kader van haar afvalbeleidsprogramma zet Gemeente Venray de nodige stappen om het restafval te verminderen en het scheidingspercentage te verhogen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het voorkómen van het ontstaan van afval. Om hier invulling aan te geven heeft gemeente Venray Avalon Advies gevraagd om een bewustwordingcampagne te organiseren waarbij wordt ingezet op het terugdringen van vermijdbare voedselverspilling. Omdat we niet alleen over dit thema willen praten maar ook willen doen, is het idee ontstaan om met zo veel mogelijk inwoners de strijd aan te gaan tegen voedselverspilling door het organiseren van de FoodBattle Venray. Lees meer

Informatieavond energiebesparende maatregelen

Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad staat bij veel gemeenten hoog op de agenda. Het organiseren van informatieavonden waarbij ingespeeld wordt op bewustwording, voorlichting en het bij elkaar brengen van partijen kan drempels voor woningeigenaren wegnemen en hen helpen duurzame maatregelen te treffen. Uiteraard is er ook aandacht voor subsidies en duurzaamheidsleningen. Dat het leeft bij woningeigenaren is duidelijk, de opkomst bij dergelijke avonden is groot en leidt zo goed als altijd tot de uitvoering van tientallen maatregelen. Inmiddels zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de gemeente Epe, West Maas en Waal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Wijchen, Berg en Dal en Lingewaard.

Bedrijvencollectief

Het Energiecollectief Lingewaard is een samenwerkingsverband van lokale ondernemers uit de bouw-, installatie- en onderhoudssector. De partners hebben zich tot doel gesteld om samen hun jarenlange ervaring, kennis en creativiteit in te zetten om bij te dragen aan de energietransitie en verduurzaming van woningen en ondernemingen in Lingewaard en omgeving. Uitgangspunt hierbij is om particuliere woningeigenaren of bedrijven optimaal te helpen en te ontzorgen. Avalon Advies ondersteunt het Energiecollectief bij de PR en communicatie, verzorgen de backoffice en procesbegeleiding.

Energieplein Berg en Dal

Het Energieplein van Quest Scope Duurzaam is al een aantal jaren succesvol concept in Overijssel dat door Avalon Advies naar de regio Gelderland is gehaald. Het Energieplein is een lokaal ontmoetingspunt waar burgers, bedrijven en overheden die energiebesparende maatregelen aan woningen willen nemen, elkaar treffen. In maart 2016 is het Energieplein Berg en Dal van start gegaan.

   

snel contact

Contact met Avalon